Administratorzy Strony szanują prywatność swoich Użytkowników. Więcej o plikach cookies i ochronie danych osobowych przeczytasz tutaj. 

Wrocław, Hala Stulecia

20 - 22.04.2018

II. Kongres rowerowy

Wszystkim osobom, które chciałyby wziąć udział w konferencji, proponujemy wystąpienia w ramach kilku bloków tematycznych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego i zasad zgłaszania prac znajdą Państwo tutaj:

POBIERZ

II. Kongres Rowerowy powstaje dzięki wsparciu i zaangażowaniu Uniwersytetu SWPS. Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne. Posiada kampusy w 5 miastach - Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie. Oferuje studia I stopnia (19 kierunków), II stopnia(11 kierunków), jednolite magisterskie (2 kierunki), doktoranckie (5 kierunków) i podyplomowe (160 kierunków). Społeczność uczelni tworzy 1350 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz ponad 16,5 tys. studentów.

Uniwersytet SWPS posiada 7 uprawnień doktorskich w 5 dyscyplinach oraz 3 uprawnienia habilitacyjne w 2 dyscyplinach. Uczelnia wypromowała 201 doktorów i 52 doktorów habilitowanych.

FILIA WE WROCŁAWIU

Na wrocławskim kampusie znajdują się II Wydział Psychologii oraz Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej. II Wydział Psychologii we Wrocławiu znajduje się w czołówce polskich ośrodków badawczych. Od 2010 roku niezmiennie uznawany jest przez MNiSW za najlepszą jednostkę naukową w dziedzinie nauk społecznych. W 2013 i 2017 roku otrzymał prestiżową kategorią A+, przyznawaną najwybitniejszym instytucjom w kraju. Posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinie psychologia oraz wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na Wydziale działają dwa centra realizujące prace badawcze z psychologii ekonomicznej oraz psychologii zdrowia. Jednostka oferuje studia wyższe z zakresu psychologii.

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej skupia specjalistów różnych dziedzin. Grono doświadczonych prawników prowadzi studia prawnicze wzorowane na anglosaskich standardach uczenia prawa. Cenieni projektanci oferują nowatorski program studiów graficznych oparty na założenich human-centered design. Z kolei zespół medioznawców, publicystów i redaktorów kształci w zakresie dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji wizerunkowej.