Administratorzy Strony szanują prywatność swoich Użytkowników. Więcej o plikach cookies i ochronie danych osobowych przeczytasz tutaj. 

Wrocław, Hala Stulecia

20 - 22.04.2018

Zapraszamy na Rowerowe Forum Metropolitalne

Serdecznie zapraszamy na Rowerowe Forum Metropolitalne, które odbędzie się w pierwszy dzień Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego (20.04.2018). Będzie ono okazją do dyskusji nad obecnymi i nadchodzącymi wyzwaniami w zakresie zarządzania mobilnością rowerową. W ramach Forum doświadczeniami wymienią się przedstawiciele różnych środowisk związanych z ruchem rowerowym, zarówno z Dolnego Śląska jak i spoza niego.

Forum zorganizowane będzie wokół czterech głównych obszarów tematycznych podzielonych na panele dyskusyjne wymienione poniżej. W każdym panelu przewidziane są 3-4 prezentacje, dyskusja w gronie ekspertów zajmujących się daną tematyką oraz czas na dyskusję z uczestnikami Forum.

·         W jakim kierunku zmierza mobilność rowerowa?

Ewoluujące technologie, styl życia czy sposób korzystania z roweru sprawiają, że efektywne zarządzanie rozwojem mobilności rowerowej staje się dziś jeszcze większym wyzwaniem. Rowery wspomagane elektrycznie, e-rowery, rowery cargo służące do dostaw towarów (często również elektryczne) bądź po prostu przywiązywanie wagi do aktywnego trybu życia istotnie wpływają na charakter ruchu rowerowego. W konsekwencji zmieniają się potrzeby rowerzystów dotyczące choćby parametrów infrastruktury rowerowej, organizacji ruchu drogowego czy też działań edukacyjno-promocyjnych. Jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał roweru, musimy zatem zastanowić się, jak najlepiej odpowiedzieć na zmieniające się wymagania jego użytkowników i uwzględnić je w szerszym kontekście funkcjonowania systemu transportowego w metropoliach.

·         Mobilność rowerowa w obszarach metropolitalnych

Myśląc o mobilności rowerowej w miastach, nie powinniśmy ograniczać się do ich granic administracyjnych. Koncepcje roweru metropolitalnego (aglomeracyjnego) wskazują, że rower publiczny zintegrowany z aglomeracyjnym transportem kolejowym może stanowić odpowiedź na bolączki transportowe miejskich obszarów funkcjonalnych. Dzięki ograniczeniu liczby samochodów wjeżdżających codziennie do miasta zmieniają się też możliwości kształtowania systemu transportowego na jego obszarze, np. poprzez politykę parkingową, strefowanie ruchu, czy przebudowę infrastruktury drogowej. Panel dotyczył będzie zatem roli roweru w systemach transportowych w skali całego obszaru metropolitalnego – z akcentem na komunikacyjną funkcję roweru.

·         Zielona infrastruktura a infrastruktura rowerowa

Dzięki swojej funkcji rekreacyjnej i turystycznej rower może także uatrakcyjniać systemy zielonej infrastruktury. W panelu poruszone zostaną kwestie konfliktów i możliwych synergii pomiędzy infrastrukturą rowerową a zieloną infrastrukturą w skali regionalnej, subregionalnej oraz lokalnej. Posłużymy się w tym celu przykładami systemu zielonej infrastruktury we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, tras MTB w obszarach górskich oraz planowanej trasy pieszo-rowerowej Hugo-Richter-Weg we Wrocławiu.

·         Modele współpracy przy budowie tras rowerowych

Istotą systemu infrastruktury rowerowej jest jego spójność. Niejednokrotnie w celu budowy spójnego systemu tras rowerowych (czy pojedynczej trasy rowerowej) konieczna jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego (oraz innych podmiotów). Podczas panelu omówione zostaną modele współpracy przy realizacji tras rowerowych na przykładach z Polski oraz z zagranicy. Na ich podstawie zastanowimy się, jak zachęcać samorządy do współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej.

Ponadto w programie Forum znajdą się warsztaty projektowe dot. Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, na które serdecznie zapraszamy projektantów, Zarządców Dróg i Zarządzających Ruchem, reprezentantów samorządów, urzędników związanych z ruchem rowerowym, członków organizacji pozarządowych, studentów kierunków inżynieryjnych oraz wszystkich zainteresowanych projektowaniem tras rowerowych.

 

Rowerowe Forum Metropolitalne organizowane jest przez Instytut Rozwoju Terytorialnego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich (oddział Wrocław) oraz Wolnym Państwem Saksonia. Wstęp na Forum (w tym na warsztaty) jest bezpłatny.